זכויות הקנין והמשטרה

זכויות הקנין והמשטרה

גנבי הרכב הערבים משתפים פעולה עם ראשי הרשות הפלשתית. זהו הנושא שבו הכחשת זכויות הקנין משותפת לפלשתים ולשמאל.

הבוזזים הגדולים ביותר מקימים קול צעקה כשלא מגיעים אליהם ההקצבות של כספים שאין להם שום זכות עליהם - כספי כופר נבזזים, ממון דמים או רכוש גנוב, והם גם מאוחדים ביציאתם נגד קדושת הקנין הפרטי, נגד עושר ונגד זכות הקנין בכלל ובמיוחד כשהוא שייך למי שיצר אותו.

ואותם אנשים מאשימים את כל העולם ברדיפת בצע, בהתעשרות קלה, בעוול שמהווה, לדעתם, עצם ההחזקה ברכוש.

נתונים נוספים