מה האלטרנטיבה?

מה האלטרנטיבה?

קודם כל, לא לעשות כלום הוא יותר טוב מלעשות רע. שיתוף הפעולה עם רוע צריך להיפסק מיד, גם אם אין אלטרנטיבה - אבל יש. למלחמה יש פתרון: נצחון. הברירה למצב של תבוסה איננו שאיפה לשלום אלא נצחון במלחמה. זהו הפתרון הנצחי של השכל הישר לכל המלחמות. את המלחמה צריך לנצח. מעתה אמור: הרוצה להגיע מן המלחמה לשלום חייב לעבור בדרך הנצחון.

 

נתונים נוספים