מלחמת אחים

מלחמת אחים

אלה מבינינו שאומרים כי אינם יוצאים כנגד המערכת השלטונית מכיוון שאינם רוצים לגרום למלחמת אחים אחראים במידה מכרעת למלחמת האחים הקרה והאכזרית המתחוללת בארצנו יום יום ושעה שעה.

מבצר החיים 20 מאי 93

נתונים נוספים