מלחמת אחים

מלחמת אחים

אלה שכל-כך חוששים ממלחמת אחים, ואשר בגלל החשש הזה נמנעים מלהביע את דעתם או לפעול בצורה שתקרב אותה, יכולים להירגע: מלחמת אחים כבר קיימת בינינו; המלחמה מתנהלת במלוא עוזה מזה זמן ארוך והיא גובה קרבנות קשים בגוף, ברכוש ובנפש. כפי שאי זיהויו של אוייב מוביל לתבוסה, אי זיהוייה של מלחמת האחים שבתוכה אנו נמצאים ככזו מועיל לאלה שיזמו אותה, למפעיליה ולאלה שיש להם מה להרוויח ממנה. כדאי שאלה שאינם מעוניינים בה יפסיקו לחלום על מניעתה, יתעוררו, יכירו בקיומה ויילחמו כדי להפסיק אותה. כמו בכל מלחמה, הדרך האידיאלית להפסיקה היא הנצחון בה.

נתונים נוספים