אולי

 

אולי

ההבדל העקרוני בין פרס לשרון הוא שפרס אינו רמאי, ההבדל העקרוני בין פרס לערפאת הוא שערפאת אינו בוגד וההבדל העקרוני בין ערפאת לבוש הוא שבוש אינו דיקטטור.

אני אינני מפקפק אפילו לרגע בכוונותיו הטובות של פרס, וגם לא של אנשים כמו ביילין או רמון – והם מהווים הוכחה ושיעור בפרגמטיזם, שכן הם מאמינים בו כפי שאדם דתי מאמין באל.

במובן זה מהווים אישים אלה, אולי, ביטוי לרעיון שהדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. עירבתי את המושג "אולי" למקרים שלגביהם אינני משוכנע שמדובר בכוונות טובות.

נתונים נוספים