זכות החרם והשביתה

זכות החרם והשביתה

מעניין שבאופן קבוע, כשמדברים על כוח הכפיה שהיה תמיד בידי הקהילות היהודיות בהסטוריה של עם ישראל, מבלבלים בין זכות החרם - שכמוה כזכות השביתה - עם פגיעה ישירה; האם אין קשר בין בלבול זה לבין העובדה ש"זכות השביתה", כפי שהיא מפורשת על ידי הסוציאליזם ונושאי דגלה הרשמיים - ההסתדרות הממשלתית והסטודנטים - כרשיון לאלימות והרס גדולים על ידי ה"פועלים השובתים"? כל המעורבים הללו אינם מבינים שכפי שהזכות לשבות אינה הזכות להפריע למי שרוצה לעבוד, זכות החרם איננה זכות לפגיעה בזכויותיהם של בני אדם אלא זכות אמיתית לשתף פעולה עם מי שרוצים – ואי קיומה של זכות לפגוע בזכותו של אדם אחר...

נתונים נוספים