שנאת חינם

שנאת חינם

לדראון עולם נזכור את שנאתם של הערבים כלפינו – ואת כל מי שסייע להם בסיבות לכאורה לכך: זוהי שנאה ללא הצדקה, ללא אמת, בניגוד לעובדות, תוך ויתור על שנאה לאלה שראויים לה באמת – שהם, היום, בין ממציאי הסיבות לה.

את החיילים, שעוסקים במה שמתבקש על ידי ההגנה העצמית, שונאים הפלשתינים – והשמאלנים מצדיקים אותם בשנאתם זו. את הפקידים, המופקדים להציק, מתוך בחירה, לאוכלוסיה חפה מפשע, אין הם שונאים באותה מידה. יש ללמוד להפוך את הסדר.

נתונים נוספים