הצעקה

הצעקה

מניחים אותך בתוך סיר ומתחילים לבשל אותך. הפראים מכינים עצמם לארוחה שבה יאכלו אותך. ידיך ורגליך קשורות. בני עמך, שמסרו אותך בידי הפראים, משוחחים עימם מעדנות. במצב כזה, כל מה שנשאר לך זה לצעוק לעברם: "בוגדים!"

נתונים נוספים