בגידה

בגידה

מבחינתי, מתווך שאמור לייצג אותי ואת עניני בעימות וגורם לי כל הזמן להפסיד ולצד השני להרוויח, הוא במעמד של בוגד – וזהו מעמדן של כל ממשלות ישראל שהתפשרו עם האוייב תוך התיימרות להשגת שלום.

נתונים נוספים