כוח לחלשים

כוח לחלשים

מיתוס ההצבעה למען הUNDERDOG מפותח על ידי השמאל כדי להצדיק – כשזה מתאים לו – פעולות מסויימות של חלק מהציבור, כמו למשל הצבעה למען מישהו שעל פי כל הסימנים הוא נחות או שאין לו סיכוי. אך ביטוי זה אינו אלא ביטוי של המיתוס האסתטי הנוצרי המבוסס על רחמים וחמלה – העדפתו הרגשנית של חלק הקהל הלא-רציונלי את מי שנמצא בחולשה, בנחיתות או במצב מושאי עצוב. דוגמה מובהקת לכך היא תמיכת התקשורת בכוחות חדשים כמו מפלגת הגמלאים או מחאת האוהלים, כאשר יש לשלטון השמאל ענין ליצור רושם בציבור ש"הנה הנה" קורה משהו חדש אך ברור שזה לא יחזיק מעמד אף פעם מעבר לארבע שנים של חסד ואחר כך ייעלם מהאופק בבושת פנים וחדלון.

נתונים נוספים