שאלה לאחי

שאלה לאחי

אחי האהוב, השומר אותי בלילות הקרים שבהם התחייב למלא את חובת המשמר, אמר לי: "איה אחיך?" ישאל אותי האל"

"ומה תגיד לו?" –שאלתי אותו. "...כי אינך יכול לומר לו "השומר אחי אנוכי?" לא אחרי שהבטחת כי תשמור ומסרת אותי בידי צר ואויב.

הרי לא תוכל להתחמק מן האמת מכך שהפקדת עצמך על משמרתו, לקחת ממנו שכר, ואחר-כך הפקרת אותו למות במדבר, צמא לנשק אשר לקחת ממנו, הרוג בידי זדים.

אחי הבוגד, מדוע? מדוע העדפת את המרצח על פני אחיך?

 

נתונים נוספים