תפילה

תפילה

בימים נוראים אלה, שבהם מתפלל הימין שהקב"ה יפתח את עיני השמאל נתפלל אנו שיפקחו גם עיני הימין, עיני המתיישבים ועיניהם של אזרחי העולם כולו לראות את הררי הכבלים שבהם אסורות דעתם, עיניהם ואזניהם: כבלי שיטות חברתיות, מדיניות ודתיות. כבלי שקר של תפישות הנהגה ומציאות, כבלי שטות של פילוסופיות של שקר, עוול ותועבה.

נתונים נוספים