העמקת הגווייה

העמקת הגווייה

בחדשות נמסר נער בן 17 נדקר בדיסקוטק על ידי סכין שתקע בו נציג של קבוצת נערים בגלל שסירב למסור להם את מכשיר הפלפון שלו.

לא רק שמנקודת מבט דמוקרטית ברור שהם צדקו, כי הם היו הרוב והוא רק המיעוט, אלא שגם נשאלת השאלה איך מסוגל יחיד בעל קנין לסרב לתביעה של קבוצה נצרכת ממש בימים טרופים אלה, שבהם כל קבוצה המייצגת ציבור כלשהו מקבלת את התקציב שמגיע לה מידי האוצר.

כל מה שהחבורה התובעת בדיסקוטק עשתה הוא להעמיק את הגביה – ולא ברור אם אין היא זכאית לפרס על המעשה החברתי שביצעה. לכן, יהיה זה שיעור לכל יחיד מכאן ולהבא: אם קבוצה תובעת ממנו ערך שנמצא ברשותו חייב הוא לוותר על נטיותיו האנוכיות ולהסכים!

נתונים נוספים