טרפו של השליט

 

טרפו של השליט

על משמעותה של אי שליטה

בחדשים האחרונים אומרים לנו אנשי השמאל, פעם אחר פעם, כי ערפאת איננו אשם במה שמתרחש וזאת כי הוא אינו יכול לשלוט בשטח שתחת שליטתו באופן מלא.

כתגובה לכך יש לומר כי הוא אשם ואחראי בכל מקרה: אם הוא יכול לשלוט בשטח אז הוא אשם ואחראי לכל מעשי הרצח שבוצעו בו - אך אם הוא לא, הוא אשם אף יותר, כי אז הוא אשם ואחראי לא רק למעשי הרצח אלא גם לתרמית שבגללה הוא נתפש, מלכתחילה, כמי שכן אחראי למה שמתרחש בשטח.

החוזה שעליו חתם ערפאת, ובו הבטיח שלום ואי אלימות, הופר על ידו לפחות בעצם העובדה של אי יכלתו המוצהרת לעמוד בו. די בכך כדי לבטל את ההסכם ואת היו"ר גם יחד באופן מיידי.

עם זאת, אסור לנו לקחת בחשבון את אפשרות המזימה – האפשרות שערפאת כן יכול לשלוט, ושעובדת חתימתו - והשקט ששרר בעת החתימה וזמן קצר אחריה - לא היו אף פעם יותר מאשר הטעייה והולכת שולל מכוונת של האוייב – ישראל.

במקרה זה, שנראה שלא רק שהוא הפתרון האמיתי לשאלת ה"שליטה", אלא שהוא עדיין מסבך אותנו ומסכן אותנו. ערפאת נקט, כנראה, בתרמית הפוליטית-איסטרטגית גדולה ביותר; במובן זה, הוא בהחלט נמצא בשליטה – בשליטה לא רק באזרחי הרשות הפלשתית, אלא גם באויביו – בנו.

ואין ספק כי מה שעשה ערפאת בעשרת החדשים שבהם הוא מנהל נגדנו את מלחמת העמלק שלו היא הכנסת הטרף למארב, למקום שבו כבר הוא איננו יכול להגן על עצמו מפני הטורף. זהו, היום, מצבה של מדינת ישראל: טרף במארב.

מה שמיוחד במצבה של ישראל הוא שהיא מהווה טרפו של שליט המצהיר שהוא אינו בשליטה. דרך הצהרה על אי שליטה ערפאת מצא נוסחה שפועלת היטב בעולם המערבי: מקובל בעולם המערבי שמי שמצהיר כי אין לו שליטה בתחום מסויים אינו נתבע לתת עליו את הדין, כמו אדם שמצהיר שהוא אינו שפוי.

במקרה של ערפאת, כשכל מה שקורה בקשר אליו גורם לאנשים המצדדים בו לשפוט אותו לחיוב, אין ספק שהוא מודע לכך שהצהרתו על אי שליטה מחזקת את חולשתו-כביכול – וכידוע במערב הנוצרי מזה אלפי שנים, אין כמו החולשה כדי להעיד על עוצמה מוסרית. אין ספק, בהקשר זה, שאין זה מקרי שערפאת מוצא לנכון להציג את עצמו בעמדה מוסרית גבוהה על ידי הצהרה על חולשה פיזית, כשהוא נמצא אל מול הצד ה"חזק", ישראל, שעל פי אותה סימטריה, היא נתפשת כצד הלא-מוסרי של העימות.

כך הופכת, למעשה, ישראל גם לטרפו של ערפאת מבחינה מוסרית; דווקא שליטתה של ישראל בשטח עושה אותה לאחראית למה שמתרחש בו – ואם יש בו אירועים בלתי מוסריים, מי שייתפש באחראי לכך יהיה השליט: ישראל.

כל זה עושה את זה שבאופן מוצהר אינו השליט, לשליט האמיתי של המצב.

נתונים נוספים