השקעתו של רוצח

השקעתו של רוצח

שיתוף הפעולה המתמיד עם אי מוסריות, במיוחד זו המתחפשת מאחורי "הסכם שלום" המגובה באמצעות פרס נובל, מהווה השקעה לעתיד של הרוצח. מפלצת אנושית זו מבקשת לקשור אותנו אליה בצורה שבעתיד לא רק שלא יהיה לנו סיכוי להשתחרר ממנה, כי שיתפנו עימו פעולה, אלא שגם נקריב על מזבח הדמים שלו את בנינו ונכדינו.

נתונים נוספים