שיעור

שיעור

כשמישהו רוצה לקחת את ביתך, אתה לא אומר לו "אין בבית מקום לשנינו" או "אז איפה אני אגור?" אתה צריך לדעת לומר "זה הבית שלי". אם אינך אומר זאת, אתה כנראה אינך יודע זאת. כלומר: אתה אינך יודע שזה הבית שלך – ומפני מה.

מנקודת מבט זו, הפולש הוא המורה שנשלח אליך כדי שתלמד את השיעור.

נתונים נוספים