האשמים במלחמה

האשמים במלחמה

במלחמה הממשכת התמתנהלת בינינו לבין הערבים עוד מלפני קום המדינה יש צורך בהתייחסות כוללנית להקשר המלא של המלחמה כפי שנפתחה על עם ישראל מצידם עוד מקדמת דנא. בכל מקרה, אל לנו ליפול לפח שבו מכשילים אותנו שוב ושוב, כאשר מנסים להחליט מי היה האשם בכל קרב או אירוע שהתרחשו במלחמה.

אם מטרתנו ותכליתנו להבין את מה שקורה במאבק בינינו לבין אויבינו שומה עלינו, באירועי המלחמה שבהם התרחשו העימותים בין יהודים לערבים, לבדוק כל מקרה לגופו כדי לברר מי מהמעורבים אשם במה ואחראי למה.

ראשית לכל דיון, בירור או חקירה עלינו לקחת בחשבון בשיקולינו את היותה של המלחמה – כל מלחמה – רצף של מעשי רצח. מעשים מסוג זה הם פשעים שבהקשר של מלחמה שבה נהרגים מאות ואלפים הם שווי ערך למה שנהוג לקרוא בימינו פשע נגד האנושות, במיוחד כאשר אין ליוזם המלחמה שליטה מלאה במספר או זהות קרבנותיו.

בדיקה כזו של כל מקרה לגופו איננה מתייחסת אך ורק לבדיקת כל אנשי האויב שהשתתפו במלחמה גופא, או בכל מי שסייע לאויב בכל קרב או אירוע מלחמתי אף שדבר זה מובן מאליו). בהקשר זה חובה לקחת בחשבון את האשמים הרבים שלא השתתפו בפועל בפיגוע טירור או בתמיכה בכזה, אלא גם את מי שתמך או תומך בו "רק" מבחינה עקרונית.

עקרונית, כל מי שתומך בפיגוע כזה שייך לצד האוייב ועליו להיות מטופל בהתאם; העקרון המעורב הוא של אחריות המוטלת על כל מי שיודע על מעשה רצח מתוכנן, וקל וחומר על המתכנן, המשלח, המשלם ו/או התומך מוסרית. על כך יש להוסיף שאין לפטור מאחריות את מי שהעניק תמיכה מוסרית לפושע המלחמה ובכך סייע למעשה הרצח.

נתונים נוספים