מסכנים

מסכנים

הם קוראים לעזרה, הערבים החפים מפשע, הנתונים, כמו ישראל, בין הפטיש והסדן. כמו המתנגדים לשמאל בישראל הם, כנראה הרוב, הרוב החרד על נפשו. זהו הרוב שמאמין שאם ישתוק, יסבול פחות – וכבר עכשיו הוא סובל מאד.

את קריאתו האילמת, החוששת, ניתן לשמוע ממה שהוא לא אומר ולא עושה. כשמחסלים בשטחו משת"פים אתם יכולים להיות בטוחים שכמה מהם, לפחות, נבחרו לצורך זה כדוגמה לצרכים פוליטיים. מי יכול לדעת כמה מאלה שנורו בחוצות על ידי כיתת יורים פלשתינית לא היו אלא עובדי יום תמימים שמישהו חפץ להפחיד את משפחותיהם ואת שכמותם מפני ידידות יתר עם הישראלי היצרן.

כך או כך מדגימים, ממחישים ומלמדים כל עלובי הנפש האלה, שמעולם לא הצליחו לגייס די כוחות נפש כדי להפוך את עצמם למבינים מעט יותר בארצם ובעמם, את חיי הגיהנום שקיימים במקומותיהם, אשר מעולם לא יוכלו להיות כה גרועים שפי שהם מרשים לעצמם להציג את החיים בקרבת ישראל – או בתוכה.

נתונים נוספים