רשיון לרצח

רשיון לרצח

עם "התחממות" ענין פינוי חברון, עם התקרבות הפינוי והתחלת המעצרים המנהליים ובעיקר, עם הגעתו לשיא של מסע השמצה תקשורתי שמאלני כנגד המתנחלים, זה כבר ברור שהשמאל הניח את כל התשתית הדרושה לרצח.

בכך שהתעלם לחלוטין מהמניע הקלאסי של הערבים כנגד היהודים ובכך שטיפח את המיתוס שלפיו יש ליהודים ענין לפתוח וליזום באלימות כלפי ערבים, יצר השמאל מצב שבו כל רצח, טבח או פשע ייחשבו מראש לכאלה שבוצעו על ידי מתנחלים או, לפחות, באשמתם.

השמאל הכין הצדקה למדיניותו כשהיא ארוזה היטב בתוך הצדקה לרוצחים, לפורעים ולפושעים המצפים ליום הפינוי כשהם חמושים בנשק שניתן להם על ידו וברשיון תקשורתי שקיבלו ממנו.

נתונים נוספים