שלום אינו ערך עליון

שלום אינו ערך עליון

שלום איננו ערך עליון. במידה והוא בכלל ערך חיובי (בהנחה הלא בטוחה שהוא עדיף על מלחמה) הוא תוצר של מלחמה צודקת. מלחמה צודקת עדיפה על שלום לא צודק. שלום לא צודק אינו אלא מלחמה בתחפושת – כמו שהסכמי השלום שנחתמים עם אויב זומם אינם אלא כניעה לאיסטרטגיה ערמומית.

אין משמעות מעשית להצהרה על שאיפה לשלום מצד מי שאינו בודק את מהותו המציאותית של שלום ואת התנאים האמיתיים לקיומו. גישת הפלג המדיני הקרוי "מחנה השלום" איננה שכלתנית ואיננה מבוססת על ידע אובייקטיבי. לפיכך רעיונותיו, סיסמאותיו וטיעוניו בנושא זה אינן יכולות להוביל לשלום אמיתי.

סיסמאות ונוסחאות "מחנה השלום" ידועות בטעויותיהן ההסטוריות ובטרגדיות שהביאו על העולם. "מחנה השלום" לא מוביל אותנו למלחמה מכיוון שאנו כבר בתוך מלחמה - אך לא רק ש"מחנה השלום" לא יכול להוציא אותנו מתוך המלחמה, אלא שבגלל בורותו, חוסר יעילותו ואלימותו, הוא משקיע אותנו עמוק יותר ויותר לתוכה.

נתונים נוספים