תמיכה כהשתתפות

תמיכה כהשתתפות

באירועים הקשורים לעימותים בין יהודים לערבים יש לבדוק כל מקרה לגופו כדי לברר מי מהמעורבים אשם במה ואחראי למה.

שומה על אדם מוסרי להשתדל כדי שלא ייפגעו חפים מפשע, אך אסור לו להשתדל בצורה שמסכנת את אלה שלהם הוא מחוייב מוסרית: עצמו, בני משפחתו ובני עמו.

בדיקת כל מקרה לגופו אינו מתייחס אך ורק לבדיקת כל איש אוייב שמא השתתף בפועל בפיגוע טירור, אלא גם לבדיקה באם תמך או באם הוא תומך הוא בו מבחינה עקרונית.

עקרונית, כל מי שתומך בפיגוע כזה שייך לצד האוייב ועליו להיות מטופל בהתאם; העקרון המעורב הוא של אחריות המוטלת על כל מי שיודע על מעשה רצח מתוכנן, וקל וחומר על המתכנן, המשלח, המשלם ו/או התומך מוסרית.

נתונים נוספים