גדולה ופשרה צודקת

גדולה ופשרה צודקת

כל עוד הערבים יהיו קטנים מבחינה רוחנית לא ניתן יהיה לעשות איתם שלום. בכדי לגדול עליהם א. לדעת יותר על העולם ובמיוחד על העולם האנושי ב. להיות יותר יחידאיים - שהם שני היבטים של אותו ענין.

רק אדם גדול מסוגל לראות את הרוח ולכן, להתפשר באופן צודק, כי פשרה משמעותה ראיית העיקרון הרוחני הרחב הנמצא מאחורי המקרה החומרי, המקומי. ראיית רווחיות הפשרה הצודקת מחייבת תפיסת אופק מרוחק, הנמצא הרבה מעבר למה שקרוב.

כל אדם יודע שהצדק חייב להיעשות, אך רק האדם הגדול יכול להסתפק בידיעתו הרוחנית את הצדק; הקטן חייב את ידיעתו החושית, כלומר את זו המתרחשת אל מול חושיו. לכן, הוא יכול להבין פשרה רק ככניעה ואין הוא מסוגל לתפוש את רווחיותה של פשרה צודקת.

נתונים נוספים