עדות, הוכחה וכזב

עדות, הוכחה וכזב

את אחת העדויות החזקות ביותר נגד ההיבטים השליליים של התרבות הערבית שהיא גם ההוכחה לאיכות החיים השלילית שלה זוכים בני עמי ערב וארצות ערב מספקת ההגירה העצומה מארצות אלה לעולם המערבי. בנוסף לכך, מעיד הדבר על דרך השלילה על כך שאין שום יסוד עובדתי מוצק – כפי שהם מנסים להצהיר אודותיו כה הרבה זמן – ליסוד מסורתי יציב כלשהו לחיבה, לאהבה ולמוכנות להקרבה שהם מוכנים להן למען חיים במזרח התיכון.

נתונים נוספים