בחילה

בחילה

יאסר ערפאת סיפר לעיתונאים כי בעת השתתפותו בועידה הערבית האחרונה נעשה נסיון להתנקש בחייו. מחוץ לצער על עובדת הישארותו בחיים של יצור ארסי עלוב זה שכבר מזמן היה צריך להימחץ ביד הצדק, עלה בי זכרון אמונה אינדיאנית ישנה הגורסת כי העובדה שרשעים מסויימים אינם מתים בקלות נגרמת על ידי אלת האדמה. אלת האדמה, לפי אגדה זו, מתייחסת אל הצורר הפלשתי כילד קטן המריח את ריחה המחליא של כף שמן הקיק. כמוהו היא עושה הכל כדי שלא להאלץ לבלוע את גופו השלם של מי שמגע רגליו על פניה די בו כדי לגרום לה בחילה עמוקה...

נתונים נוספים