עוד ארוכה הדרך

 

80,000 קורבנות טירור נספרו במשך 8 שנות מלחמת אזרחים באלז'יר. בעקבות המלחמה ההיא נסוגה צרפת מהמקום. לפחות מבחינה זו יש לישראל ולפלסטינים עוד דרך ארוכה ...

נתונים נוספים