השאהיד

השאהיד

אלה המכונים "שאהידים" הם רוצחים-מתאבדים, המוכיחים במעשיהם שאין הם רואים ערך בשום-חיים, גם לא בחייהם שלהם.

נתונים נוספים