טבע ההבדל

טבע ההבדל

כשאנו פוגעים בהם אנו מנסים לעשות זאת רק למי שאשם ונזהרים שלא לפגוע בטעות בכאלה שאינם אחראים לפעולה רעה או לנזק. כי אנחנו רואים רק את היחיד האשם כבעל אחריות. כשהם פוגעים בנו הם אינם מבחינים בין גבר לאשה, בין זקן לילד, בין מי שאחראי לפעולה כלשהי למי שלא עשה דבר; הם – שמה שמעניין אותם זו הקבוצה – מעוניינים להרוג יהודים יהודים באשר הם. הם רוצים לצמצם את מספר היהודים שקיים בעולם, אפילו אם מדובר בכאלה שסייעו להם.

נתונים נוספים