מנהיגות יהודית

 

מנהיגות יהודית

הפילוסופיה של מנהיגות יהודית היא קודם כל התפישה של מנהיגות לאור היהדות – מנהיגות שמבוססת על תפישת היהדות את האדם כבעל חופש בחירה. מנהיגות כזו איננה כופה את דעתה על מי שהיא מעוניינת להנהיג אלא מציגה לפניו את האפשרויות העומדות לבחירתו, תוך כדי הצבעה על הצודקת ביניהן, מתוך הנחה שמה שבו יבחר המונהג יבטא את רצונו וכך גם את הבנתו את הדברים.

רק כך, בדרך של התבססות על הבחירה החופשית, ניתן לבסס הנהגה נכונה המתאימה לאדם. במובן זה, המנהיגות היהודית היא המנהיגות האנושית האידיאלית. בניגוד לתפישות מנהיגות המנוגדות לטבע האדם, המנהיגות היהודית מתאימה למין האנושי. בניגוד לתפישות הנהגה אחרות, המשלבות כפיה והונאה מנהיגות זו מבוססת על חופש ועל אמת. זהו יסוד תפישת המנהיגות היהודית – וכך גם נוהג כל מי שמעוניין להתאים את עצמו למנהיגות יהודית.

מנהיגות יהודית הוא אולי הארגון הפוליטי היחיד המגיב תדיר לאירועי ההווה מתוך התייחסות להקשר הכולל שבו אנו מתפקדים, כלומר מתוך קשירתם לשרשי העבר והפעלתם כרצועת תמסורת לחזון עתידי ריאלי. במצב הקיים של סערות חומר שומרת מנהיגות יהודית על ערכי הרוח. בפועל משמעות הדבר פעילות מתמדת של קישור להקשר מלא. דבר זה נעשה על יסוד ההבנה שעל ההקשר הכולל, המלא, אסור לוותר; אסור ששומרי ישראל יירד ממגדלי שמירת

נתונים נוספים