נטע זר?

 

נ ט ע ז ר ?

בעקבות הצלחותיה של חטיבת "מנהיגות יהודית" בליכוד, מותקפים אנשיה על האידיאולוגיה שהם מייצגים. חלק גדול מהמתקיפים טוען כי אידיאולוגיה זו איננה קרובה לתנועת הליכוד וכי הם מהווים בו "נטע זר"; ממכלול טענות המתקיפים עולה כי הקירבה לערכי היסוד של היהדות, אי הפשרה לגבי שלמות הארץ ולאומיות יהודית, הכוללת שאיפה למלכות, אינם עולים, כביכול, בקנה אחד עם האידיאולוגיה היסודית של תנועת הליכוד.

לעומתם טוענים אנו, חברי "מנהיגות יהודית", כי לא רק שרעיונותינו תואמים את ערכי היסוד של התנועה אלא שיתרה מזו: אנו מחדשים את ימיה של התנועה כמקדם ומשיבים, כעטרה ליושנה, את ערכי היסוד שלה, אשר נשחקו ונשכחו (כפי שבא הדבר לידי ביטוי, לאחרונה, בהסכמתו של היו"ר שלה למסירת חלקי ארץ ישראל לאויבינו – ובשתיקתם של הח"כים שלה).

להלן כמה מאמירותיהם של הוגי תנועת החירות, אשר הניחו את יסודותיה הרעיוניים, וישפוט כל אדם ישר לעצמו, האם נטע זר אנו או להיפך:

"הסכם מרצון בינינו לבין ערביי ארץ ישראל אי אפשר לחלום, לא עתה וגם לא בעתיד הנראה באופק. מחוץ לאלה שהינם סומים מלידה, הבינו כל אותם הציונים המתונים כבר מזמן, כי אין תקווה – תהיה אף הקלושה ביותר, להשיג את הסכמתם של ערביי ארץ ישראל להפיכתה של "פלשתינה" לארץ בעלת רוב יהודי..."

"אל תגידו, מה בכך אם בעל פה ועל גבי נייר נוותר על חברון ושכם ועבר-הירדן... אל תזלזלו בכוח הויתור! ...במשך אלפיים שנה לא ויתרנו.

אל תזלזלו בכוח הזכות... זכות היא למעלה מבנין. אל תיגע יד נוצרית בזכותנו, אבל קודם כל יד עברית אל תיגע בזכותנו – שהיא נצח והיא שלמות, ואין עליה ויתור ...וציון היא כולה שלנו!"

זאב ז'בוטינסקי

"עם ישראל הוא עם סגולה; יוצר דת היחוד; מחוקק מוסר הנביאים; נושא תרבות העולם... המכורה היא ארץ ישראל בתחומיה המפורשים בתורה, היא ארץ החיים בה ישכן לבטח העם העברי כולו.

היעוד: 1. גאולת הארץ. 2. תקומת המלכות. 3. תחית האומה: אין תקומת המלכות בלא גאולת הארץ, ואין תחיית האומה בלא תקומת המלכות."

אברהם שטרן (יאיר)

"המולדת היא שלמות. הנסיון לבתרה לגזרים הוא לא רק נסיון נפשע; הוא גם נסיון נפל. המולדת היא שלמות הסטורית וגיאוגרפית. מי שלא מכיר בזכותנו למולדת כולה, אינו מכיר גם בזכותנו לשטח משטחיה."

מנחם בגין

נתונים נוספים