תכנית מתאר לערכי מדינה יהודית תש"ס

 

תכנית מתאר לערכי מדינה יהודית תש"ס

למדינה יהודית של עם ישראל בארצו.

 

מדינת ישראל החדשה תשמש ככלי למימוש מטרותיו של העם היהודי, לתכלית הגשמת מוסר הנביאים וכדוגמת מופת לעולם כולו. המדינה היהודית תביא לכלל ביטוי מעשי את תרבותו ונסיונו המצטבר של העם היהודי במשך אלפי שנות קיומו.

 

לחוקה ומשפט צדק

לחוקה, משפט וצדק המיוסדים על ערכי המוסר של האומה היהודית.

ביסוד האומה היהודית החדשה תעמוד חוקה חדשה המבוססת על ערכי המוסר שבאו לידי ביטוי בתורה, בהלכה ובחוקי קהילות ישראל. המערכת המשפטית של מדינת ישראל החדשה תשמור על זכויות האדם של כל תושביה ותוציא לפועל את חוקיה באמצעות החלטתו של סנהדרין עדכני של גדולי האומה.

חוקת ישראל תהיה מותאמת לתפישת הצדק של היהדות, המבוססת על האמת והצדק באשר הם. ערכים אלה תואמים את חוקי המציאות וההגיון המקובלים גם בעולם. יישומם יכלול, בהכרח, את ביטולם של חוקי עוולה ובראשם חוקי הנצרות והאיסלם המובנים היום במערכת המשפט המקומית כחוקים העותומני והבריטי.

מקום מרכזי בחוקה החדשה תתפוש ההגנה, ברוח ההלכה היהודית, על זכויות האדם של כל אזרחי מדינת ישראל, יהודי וגר כאחד – ובכלל זה הגנה על זכויות הרכוש של האזרח היחיד מכל צורה של הפקעה.

 

לחינוך ערכי

לחינוך לערכי אהבת העם, התורה והארץ.

מדינת ישראל תעודד את החינוך לערכים גבוהים, יהודיים ואנושיים גם יחד. בין הערכים היהודיים אהבת העם: אהבת כל העם היהודי, אהבת התורה: אהבת ערכי הנצח הגלומים בתורה שניתנה למשה מסיני ואהבת הארץ: אהבת המקומות הקדושים ושאר חלקי ארץ הקודש, כולל שאיפה לטיפוח ערכי הטבע, ההסטוריה והסביבה. החינוך לערכים אנושיים יעמוד, בראש וראשונה על ערכי האמת, הצדק והדרור.

 

לבטחון ושלום

לבטחון, שלום וגאוה לאומית ביחסי החוץ.

מדינת ישראל היהודית תגן על גבולותיה באמצעות צבא חדיש ומוסרי, אשר ניהולו, ארגונו ופעולתו יתבססו על תפישת הצדק היהודית, אשר דוחה על הסף את ההסכמות הלא-מוסריות המקובלות בעולם הלא יהודי לגבי חוקי המלחמה. תפישה מוסרית יהודית של המלחמה, אשר תיושם במדינה החדשה, תראה כאוייב ישראל כל גורם עויין התוקף אותה או מסייע לתוקפיה, ותבוסס, ערכית, על רעיונות כ"בתחבולות תעשה לך מלחמה", "המרחם על אכזרים סופו מתאכזר לרחמנים" ו"הבא להרגך השכם להרגו".

תפישת המלחמה היהודית תביא, באמצעות יישום עקרונות המלחמה הצודקת, למצב של צדק בינה לבין שכנותיה, ומכך לשלום אמת ולהערכת ישראל על ידי העמים השכנים לה ושאר אומות העולם.

יישום תפישה זו יכלול ביטול כל סוג של הסכמים מדיניים, צבאיים, כלכליים או אחרים אשר מבוססים על מוסריות לקויה – החל בהסכמי אוסלו וכלה בעיסקאות סחר של אמצעי לחימה עם מדינות עריצות כדוגמת סין, על יסוד ההנחה שכל הסכם לא מוסרי פוגע, מעצם קיומו, בבטחון ישראל. (אחד הנימוקים: הפגיעה בזכויות האדם, הכלולה, בהכרח, בהסכם לא מוסרי, מגבירה גם את שנאת ישראל בעולם).

 

להגנת הענין היהודי

ליצוג והגנה על הענין היהודי הלאומי בישראל ובעולם.

מדינת ישראל החדשה, הרואה את כל יהדות העולם כאזרחיה בכוח, תראה עצמה, ברוח זו, אחראית מבחינה מוסרית להגנה על זכויות העם היהודי באשר הוא. מתוקף השקפה זו תילחם המדינה להגנת עניני היהודים בארץ ובעולם, בעבר, בהווה ובעתיד.

מדינת ישראל תפעל ותעודד מדינות ויחידים בעולם כולו לעשיית צדק בנושא הענין היהודי. מדינת ישראל תפעל בעולם כולו לפדיון שבויי ישראל ורכושם ותנקוט בפעולות שתכלולנה:

א. סנקציות, חרמות וניתוק יחסים עם מדינות, יחידים ו/או גופים השותפים לפגיעה בענין היהודי בארץ ובעולם.

ב. מאבק משפטי נרחב, ברוח היהדות ועל יסוד החוק היהודי והחוק הבינלאומי, להשבת זכויות העם היהודי שהופקעו בעבר מידי המחזיקים בהן (כולל זכויות הרכוש של יהודי התפוצות בארצות ערב ובאירופה) ולתשלום פיצויים על יסוד הנזקים שנגרמו.

ג. הוקעת האשמים בפשעים כנגד העם היהודי בעבר ובהווה קבל עם ועדה בישראל ובעולם.

ד. פעולות צבאיות לשחרור שבויים ורכוש ולהענשת שוביהם.

 

לפתרון צודק לסכסוך המדיני

מדינת ישראל תסיים את הסכסוך המזרח-תיכוני על יסוד תפישת האמת, המשפט והצדק ובאמצעות מוסדות המשפט שלה.

סיומו המשפטי של הסכסוך במזרח התיכון יהיה מורכב משני היבטים:

א. מדינת ישראל תזמין כל בעל תביעה להגיש את תביעתו לפני בית המשפט הישראלי אשר יפסוק, ברוח ערכי ישראל ועפ"י דין צדק ללא משוא פנים, בין בעלי הדין (דבר זה יאפשר את הפתרון האמיתי היחידי לבעיית הפליטים, באשר הוא יאפשר לכל תובע יחיד להגיש בקשה אישית ובכך ללבן כל בעיה לפרטיה).

ב. מדינת ישראל תאפשר לאזרחיה להגיש תביעות פרטיות ו/או ייצוגיות כנגד כל אדם ו/או גוף שמעורב/ים בסכסוך – כולל ראשי מדינות, אישי ציבור וקצינים גבוהים – באשמת מלחמה פושעת, חתימה על הסכמים לא מוסריים ו/או פגיעה בזכויות האדם שלהם.

נתונים נוספים