שמאל, תקשורת ואתיקה

 

שמאל, תקשורת ואתיקה

זה ברור שהשמאל והתקשורת בונים מגדלים פורחים באוויר כדי להפיל בפח את ראש הממשלה באמצעות מצגי שווא של הצלחה כביכול ותמיכה ציבורית במהלכיו. אך חמור הרבה יותר מכך הוא התמיכה האתית שגורמים אלה נותנים לשרון בהקשר של פעולות לא מוסריות שלו – מה שמעיד על הערכים שברשותם.

אחד הגילויים הבולטים של מדיניות זו היא הפרתו הברורה והבוטה של ראש הממשלה את ההתחייבות שנתן לציבור המשתתפים במשאל האחרון שנערך בתנועה; מיד עם היוודע דבר התוצאות, החל השמאל, באמצעות התקשורת, לעסוק בביטול החשיבות של תוצאות משאל זה, כשהוא מחזק את יכולתו של ראש הממשלה לבטל את התחייבותו פעולה שאי מוסריותה מפליגה הרחק אל מעבר לתוצאות המהלך המסויים הזה; לגיבוי זה שנותן השמאל לפעולות לא-מוסריות השלכה ישירה על אי המוסריות בממשל כולו: מדובר בפצצות עומק שההרס הגדול שלו הן מכוונות יתרחש בעתיד, כשייווצר מצב מוסרי שבו איש לא יהיה מחוייב יותר לאיש.

מדדים לא מוסריים שמשתלטים על מערכת הממשל משרתים לא רק גורמים לא מוסריים בפועל, אלא גם כאלה המציגים עצמם כמוסריים במטרה ברורה לטשטש עקבות של פעילות לא מוסרית ולייצר על ידי כך מצב שבו לא יוכל גם אדם בעל שאיפה מוסרית יסודית לממש מוסריות, פשוט מכיוון שלא יידע איך היא נראית...

 

נתונים נוספים