הזכות וההגיון הממלכתי

הזכות וההגיון הממלכתי

"המנדט שלי שייך לליכוד" אמר צחי הנגבי כשהודיע על פרישתו מן הכנסת. באמירה זו זיהה הנגבי את זכות התנועה על המנדט שלו. לפחות זה.

אבל מעניין כי כשתיאר הנגבי את המאבק הפנימי שהתחולל בו בין הלב וההגיון, אשר בסופו של דבר הביאו לבחור בתנועתו של שרון, הוא תיאר את בחירתו כבחירה ב"הגיון הממלכתי".

הוא לא ציין מדוע הוא רואה את שרון כמגלם ה"הגיון הממלכתי" – ומה זה בכלל. עם זאת, הציבור רשאי להניח כי הסיבה לכך היא ששרון נראה, בשלב זה, כמי שיגלם בקרוב את הממלכתיות הישראלית.

אבל רק בשלב זה...

נתונים נוספים