אי הבנה ציבורית

 

אי הבנה ציבורית

השאלה החושפת את הכשל היסודי של הציבור בהתייחסותו לתכנית הגירוש של גוש קטיף איננה אם שרון סובר שהוא מגן על עניני ישראל או לא אלא אם יש לו זכות (או בעגה פוליטית מנדט) ואין לו.

שרון איננו מחזיק בזכות לפעול כאילו לראש ממשלה יש זכות או סמכות כזו, לא עפ"י כינוס המרכז של מפלגתו, לא עפ"י חוקת הליכוד וגם לא עפ"י הבחירות, שהיו הדבר הרע פחות מבין הרעות האפשריות; למעשה אין במדינה צודקת או דמוקרטית לשום אדם – אזרח פשוט או ראש ממשלה - זכות להפקיע רכוש פרטי או ציבורי, אישי או קולקטיבי.

ואפילו אם באמת מחזיק בעל דרגה, זכות מקצועית או סמכות טכנית ביכולת גדולה יותר משל אחרים לבצע דבר כלשהו, או נותן זכות אובייקטיבית להתנהג בצורה כוזבת, כלומר לנהוג ברכושם של אחרים כאילו היה שלו.

נתונים נוספים