הודעה והצהרה 2001

 

תל-אביב כ"ו סיון תשס"א 17 יוני 2001

הודעה והצהרה

אוהד קמין, פילוסוף ישראלי ולוחם למען זכויות האדם, מנהל "מציאות", אגודה הגותית, נעצר ביום ה' כ"ג סיוון ה14.6 על ידי המשטרה בעיצומה של פעולת מחאה שארגנה תנועת "זו ארצנו" כנגד השלטון. בפעולה, שהתבצעה בקנה מידה ארצי, הובעה מחאה על הפקרת אזרחי ישראל בשל מדיניות ההבלגה של ממשלת ישראל. בפעולת מחאה זו נעצרו גם יאיר גופן, מוז לוי וששון עובדיה, חברי "מציאות".

ביום ו' הובא מר קמין להערכת מעצרו בבית המשפט בירושלים, ובו מסר את ההצהרה הבאה:

"בדיוק לפני שבועיים התירה ממשלת ישראל לאלפי רוצחים פוטנציאליים להכנס לירושלים ללא בדיקה. הממשלה היא חלק מהמנגנון של מדינת ישראל שאיפשר פגיעה זו בזכויות האדם שלי, כמו בזכויות האדם של שאר אזרחי מדינת ישראל. בכך פקעה זכותו של הממשל לנהל את חיי; אני אינני מכיר בסמכותו המוסרית של מנגנון זה, אשר בית המשפט הזה מהווה חלק ממנו ואינני מוכן לשתף עמו פעולה.

בהעדר סמכות מוסרית, כל מה שיש בידכם עלי היום הוא כח הזרוע בלבד."

נתונים נוספים