על גזל זמן בהפגנות

 

על גזל זמן בהפגנות (*)

בהפגנה שאנו מתכננים היום תהיה עצירת תנועת כלי רכב ומן הסתם ייפגעו אזרחים בזמנם, בממונם ואולי אף בגרוע מכך.

אך את זה שיעלה את נושא "גזל הזמן" יש לשאול אם לדעתו יש לאדם זכות להגנה עצמית.

כי זה מה שאנו עושים – ואנו תרנו אחר דרך ההגנה העצמית שבה תהיה הפגיעה בבני אדם אחרים הפחותה מכל.

ואולי אף הפרזנו בהתחשבותנו, שכן זה הנתון בכאב ההתקפה אסור לו שיחשוב יותר מדי על אחרים זולת אלה שעליהם הוא מגן, והוא עצמו בתוכם. שכן הזכות להגנה עצמית היא זכות לפעולה לצורך הגנה עצמית על כל המשתמע ממנה.

כל פעולת חיים מסוכנת. אין כמעט פעולה – ואף קלת ערך כביכול כאמירה או כשתיקה - שבה אין אפשרות שמישהו יפגע. אך אי פעולה מסוכנת הרבה יותר – ויש הרבה יותר פגיעה מאי פעולה מאשר מפעולה – במיוחד כשמדובר בהגנה עצמית.

איש לא יתבע מנהג שלא ינהג כי מישהו עלול להיפגע מנהיגתו. איש לא ימנע מאדם לבנות כי בני אדם עלולים להיפגע מפעולתו.

נהיגה, בניה, הגנה עצמית הן פעולות בעד החיים – גם אם הן מסוכנות לחיים.

לא כך היא פעולתו של המאיים על החיים – וגם לא של מי שמנסה למנוע מאדם להגן על עצמו.

בהקשר שבו יש תוקף ומותקף, כל נזק שנגרם מפעולותיו של מי שמנסה להגן על עצמו הוא קודם כל באחריותו של המתקיף.

בהקשר זה, תלונה של עובר-אורח נפגע כנגד המותקף המגן על עצמו צריכה להיות מופנית כנגד המתקיף.

במקרה הגרוע, מהווה תלונה כזו לא סתם טעות בכתובת אלא וידוי עצמי על מה שהיה יחיד זה צריך לעשות מצד המוסר ולא עשה.

הוא היה צריך לסייע למותקף, כלומר לפעול כנגד המתקיף.

משלא עשה זאת, סביר שתלונתו כלפי המותקף, איננה אלא תירוץ פנימי שלו להשקיט את מצפונו אשר מייסרו על כך שלא הגן על אחיו.

ויחשוב פעמיים לפני שהוא מונע את אחיו מלבצע את כל מה שהוא מוצא לנכון כדי להגן על עצמו.

ויחשוב, לפני שהוא עושה זאת, אם הוא יכול להציע דרך טובה יותר, נכונה יותר, יעילה יותר, כדי להגן על חיים מפני אויביהם.

(*) מאמר זה נכתב כתגובה לטענות נגד פעולות חסימת צירי התנועה שבוצעו על ידי "זו ארצנו" כהפגנת נגד למדיניות הממשלה בשנת 2001.

שכן אם הוא אינו עושה זאת – ואף בוחר להפריע לחברו, ולו על ידי הצגת קושיה, בעיצומה של פעולת ההגנה העצמית שלו – יש לחשוד בכוונותיו שאינן תמימות כלל.

ומה לגבי חפים מפשע אשר אינם מעורבים במלחמה?

במצב מלחמה אין "חפים מפשע" או "לא מעורבים". יש רק עוורים – ורק מבחירה.

יש אנשים שבוחרים להתעלם מעובדות המציאות. בין אלה נמצאים אותם המתלוננים לפני הקרבנות על גזילת זמנם. מתלונן כזה מתעלם מההקשר שבו הוא חי ובמיוחד מעובדת המלחמה, על כל השלכותיה המוסריות.

אדם שאינו מכיר בהקשר המציאותי שבו הוא חי, שמתעלם מכך שאנו נמצאים במלחמה, שמתעלם מקיומה של מוסריות מוחלטת וממחויבות מוסרית לעמוד לצידו של הצודק, איננו אדם מוסרי – ובמובן זה הוא שותף פעיל של הצד הלא מוסרי של הסכסוך.

נתונים נוספים