הודעה והצהרה לפני משפט 02

 

תל אביב חג החנוכה תשס"ג 4.12.02

 

הודעה והצהרה

 

מחר, יום חמישי 5.12.02 אני עומד למשפט על חלקי בהפגנת המחאה של "זו ארצנו" שנתקיימה בחודש יוני בשנה שעברה. בהפגנה זו מחיתי עם חברי נגד מדיניות ההבלגה הלא-מוסרית של ממשלת ישראל אשר, בחוסר אחריותה, פתחה את שערי ירושלים לפני ערבים מן הרשות הפלשתינית (לצורך השתתפות בהלויית חוסייני) ובכך איפשרה גם את הפיגוע הרצחני שהתקיים בדולפינריום.

במעמד של מחר אני מתכוון למסור את ההצהרה הבאה:

כפילוסוף הלוחם למען זכויות האדם אני מחוייב מוסרית להצהיר על האמיתות שאני מזהה כאן ועכשיו:

עם כל רצונם של מנהלי אירוע זה, שיש לי סיבות להניח שהוא טוב, מה שנערך כאן איננו משפט; המקום הזה איננו בית משפט אלא זרוע פקידותית ביצועית של ממשל לא מוסרי אשר פוגע בזכויות האדם של נתיניו ובראשן זכות ההגנה העצמית.

אני אינני מתכוון לתמוך במראית עין זו של משפט או לסייע לשקר זה על ידי השתתפותי.

מכיוון שרק לכוח הזרוע זכות הנצחון בהקשר הנוכחי – והיא לצדכם – אין לי שום ברירה אלא לציית לכל החלטה שלכם, באין לי שום אפשרות אמיתית להגן על עצמי או לפתוח את עמדותי לשיפוט אובייקטיבי אמיתי.

עשו כרצונכם, אך אל תציגו את הדבר כמשפט.

והערה אחת נוספת, בהקשר של האשמותיכם נגדי על "התנהגות פרועה", "שיבוש מהלכי משפט" ו"הפרעה לשוטר": מעולם לא הרשיתי לכם להשתמש בשמי הפרטי; שם זה, אשר ניתן לי על ידי הורי, שייך אך ורק לי ואין לאיש – וקל וחומר שלא לאויבי – רשות להשתמש בו ללא רשותי.

אוהד קמין

אסיר מדינה

מס. 5172577

נתונים נוספים