האם האל יכול לבצע סתירה?

 

האם האל יכול לבצע סתירה?

שאלה זו עולה פעם בפעם על ידי קנטרנים מקצועיים לגבי נושא האל, המעוניינים להכחישו. אבל דווקא אם האל מציאותי אין האל יכול לבצע סתירות כי אין סתירות במציאות. כמו המציאות, האל הוא הכל, יהיה אשר יהיה, כל מה שיש, כל מה שנמצא, שאינו כולל סתירות.

ולכן הוא איננו סובל סתירות. עובדת יכולתו של האל לעשות הכל משמעה כל מה שיש ולא מה שאין – וסתירה, כאמור, היא דבר שאינו נמצא; ברמה של תיאוריה פרועה, גם אם האל היה יכול לבצע סתירות, אז זה לא היה שיפור או תוספת ביכלתו של האל אלא מגרעת.

דבר זה היה נובע בדיוק מכך שאם האל הוא אחדות, היה הדבר נמצא בסתירה לקיומו. ביצועה של סתירה היה מאבד את מקום הכל, שהוא מקומו של האל ותופס במקומו מקום חלקי, שכן זו משמעות הסתירה: ניגוד בין חלקים ואז ניגוד פנימי בתוך האל, כלומר פיצול, כלומר שהאל איננו אחד ושיש הבדל בינו לבין מהות אחרת במציאות ואז הוא לא "מלא עולם".

נתונים נוספים