המסר היהודי בתנועה

 

המסר היהודי בתנועה

יש בעולם התעניינות גוברת בספרות עברית – זהו, אולי, ציר תנועה שמציג עתיד של העברת מידע באמצעות השפה העברית. ישראל כבר מוכרת ידע, נשק ותוצרת חקלאית, ישראל כבר זכתה בגביעי ספורט יוקרתיים, בפרסים בתחרויות אמנותיות ובהערכה כלל-עולמית לפעילויות רבות ומגוונות, אך היהדות לא אמרה עד כה את שלה ברמה פילוסופית, רעיונית, בצורה מופשטת.

על היהדות יוטל, במוקדם או במאוחר, להציג את העומק הרוחני שלה ולתבוע בעלות על קידמה אנושית מרובה שביצעו אנשיה. סביר שהיא תעשה זאת, רעיונית, דרך השיטה הפילוסופית האובייקטיביסטית, אשר תציג לפני הבורים בכל המחנות את עומק השדה הבלתי מוכר הנמצא ביסוד העשיה המוכרת של היהדות.

צחוק הגורל הוא שעד היום מאמינים שומרי מצוות רבים כי הפעולה היהודית נזקקה לשדות זרים מבחינה רעיונית – כמו העבודות של ישו ושל מרכס – כדי לקדם את המסר היהודי. אך חשיפה ראויה של המסרים היהודיים האמיתיים תראה שאלה לא רק שאינם קשורים לנצרות או לסוציאליזם אלא שמדובר בהומניזם אמיתי, מתקדם ונאור המנוגד לגמרי לשיטות אלה ומהווה תשתית לגישה המתקדמת ביותר שקיימת בהגות – זו של אין ראנד.

נתונים נוספים