המשמעות הפילוסופית של מעמד מתן תורה

 

המשמעות הפילוסופית של מעמד מתן תורה

העקרון המוסרי-אפיסטמולוגי המבוטא במעמד מתן תורה הוא הקשר בין חובת ההוכחה להתחייבות: אין היחיד – או העם – יכולים או מוכנים להתחייב לפני שהם משוכנעים במהות שלה הם מתחייבים. לצורך זה אין די בנסים ובנפלאות – ואין די בדברים שסופרו מיד שניה. האלוהים היהודי משכנע באמצעות אירוע משכנע, שבו מציית גם האל לעקרון השכנוע ומשיג את הלגיטימציה האמונית, אשר תקיים, כמו טעינת סוללה, את אמונת הדורות, ותתן בידי היהדות את העדות הקבוצתית הגדולה ביותר בהסטוריה לקיום האל.

נתונים נוספים