הסיפור התורני

 

הסיפור התורני

בסיפורי התורה ניתן למצוא את כל ההיבטים המטפיסיים האפייניים למטפיסיקה היהודית. במיוחד בולט הטיפול המתמיד בשליטה האלוהית בעולם, המבוטאת בכך שהדברים המתרחשים בו לעולם אינם אקראיים.

לפיכך, אחד הנושאים הראשיים בספרות התורנית הוא היחס בין המתוכנן והאקראי. דוגמה פשוטה לכך היא איזכור אירוע, שבו פוגש יוסף, שיוצא לחפש את אחיו, באדם השואל אותו מה מבוקשו. כפי שמציינים מפרשים מסויימים, האיש שעימו נפגש יוסף ברדתו למצרים אינו אלא מלאך. זוהי דוגמה לאירוע שמתרחש בחייו של כל אדם יום יום – היכרות עם אדם שמופיע ונעלם מחייו למשך זמן קצר. לפי היהדות, אין הופעה מסוג זה מקרית כי המימד שבו האירוע מתרחש – העולם – אינו מימד שבו יש מקום לאירועים מקריים, כלומר לאירועים חסרי כוונה או תכלית.

עצם הזכרת האירוע שנראה שאין בו שום דבר מיוחד יש בה מסר מיוחד ולכן חשיבות ייחודית, האפיינית לשיטת הפעולה של התורה:

הספרות התורנית פועלת כמכשיר מכוון לתפישת עולם במובן העמוק שלה: תפישה שדורשת מן הקורא לקחת אותה ברצינות על כל פרטיה וליישם אותה לחייו. הסיפור הכה פשוט על הפגישה המקרית של יוסף, אשר יכול לקרות לכל אדם, ממקד את הקורא על היותו של אירוע כזה בלתי מקרי, לא כי יש בעולם אירועים מקריים לצד לא מקריים, אלא כי למקריות אין מעמד בעולם שכל כולו הוא פרי תכנון מדוקדק.

בעולם חסר מקריות ההבדל בין דברים הוא במידת ידיעתנו מה עומד מאחוריהם – ועד כמה אנו מבינים מה תכלית התכנון שביסודם; כל אמנות המתארת אירועים במציאות, ובכלל זה ספרות, מציגה יחסים מסויימים בין מתוכנן ללא מתוכנן, בין מה שהאדם שולט בו למה שאינו ובין מה שאדם שולט בו לבין הכוחות ששולטים במציאות.

מבחינה זו יש בספרות העולם שני סוגים ראשיים:

1. ספרות קלוקלת מציגה עולם שכולו לא מתוכנן או שהכוחות הגדולים שולטים בעולם ובאדם הם שליליים, דבר שמתבטא, בין היתר, בהיותם בלתי נוגעים לאדם. לפיכך, אין לאדם יכולת לשלוט בגורלו ופעולותיו אינן בעלות השפעה.

2. ספרות חיובית, המציגה עולם של תכנון, סיבתיות וצדק, שבו לכל דבר סיבה הגיונית ולאדם מקום טוב ויסודי בו; בהתאם לספרות זו, האדם הוא אחד מהכוחות הראשיים – אם לא הגדול שבהם - הקובעים את ההתרחשויות, באמצעות הפעלתו בחירה ושיקול שכלתני.

ספרותה של אין ראנד והספרות התורנית שותפים בחלק מהערכים הנזכרים: לפי שניהם, שולטים בעולם כוחות חיוביים, לאדם יש אפשרויות בחירה ועוד:

הספרות של אין ראנד מדגישה את שליטת האדם בחייו ואת הסיבתיות המופעלת על ידי בחירותיו. היא מראה שפעולות האדם הן שקובעות את מה שקורה לו במציאות.

התנ"ך, מצוייד בידע מקיף לגבי העולם, מציג תפישת מציאות מלאה, שלפיה המציאות של כל האנשים וכל הדברים כרוכים זה בזה ומכוונים לתכלית מסויימת, אשר קובעת את היחסים הנכונים ביניהם. על כך יש להוסיף כי בעולם של היהדות, גם מה שאינו מתוכנן קורה לטובתו של האדם כי זה מה שמבטא את האלוהים.

נתונים נוספים