כי תצא למלחמה על אויבך

 

כי תצא למלחמה על אויבך

על הרחמים כפשע

בפרשת "שופטים" בספר "דברים" מופיע פירוט הדברים שעל עם ישראל לעשות בהקשר של מלחמה. מן הדברים ניתן להבין כי מלחמה היא הדבר המתאים לעשותו לאויב ורש"י אף מדגיש כי נאמר במפורש "אויבך" כדי שלא תרחם עליו. את נימוקו לכך ניתן למצוא בקביעתו החד-משמעית, המופיעה מיד לאחר מכן והיא שהאויב לא ינקוט ברחמים הדדיים כלפיך.

חוכמה צרופה זו הוכיחה את עצמה לא רק בהסטוריה של עם ישראל אלא בתולדות העמים בכלל; עקרונות היסוד שלה – שעם אויבים יש להילחם ושאסור לערב רחמים במלחמה – מגלים את יעילותם בכל מלחמה עלי אדמות, גם כאלה הנעשות על ידי צבאות פושעים.

בעת מלחמה, לנהוג ברחמים כלפי האויב הוא פשע, שכן, כל פעולה לטובת הצד הלא צודק היא פעולה נגד הצודק. למעשה, הופכים הרחמים המופעלים בעת מלחמה למלכודת מסוכנת לצבא הנוקט בהם, אשר מנחילים לו אבידות קשות, אם לא מפלה. דברי ימי ישראל המתוארים בתנ"ך שזורים במקרים רבים שבהם ביצעו מלכי ישראל את פשע הרחמים והביאו בכך שואה על עמם ועל ארצם. זו הדרך שבה המסורת, מאז פרשת "שופטים", מעבירה לנו, צאצאיהם של אבותינו החכמים, אזהרה מפני נקיטה ברחמים.

יש להדגיש כי לא מדובר בהוקעת הרחמים כרגש. ביהדות יש הערכה גדולה לרחמים כתכונה שאופיינית לאל – האב הרחמן – וגם כשמדובר בעם היהודי עצמו נוהגים להזכיר רבות שבניו מאופיינים במידת הרחמים. הסכנה שבגללה יש להוקיע את הרחמים, במיוחד בהקשר של מלחמה באויב, היא שאז פעולת הרחמים היא ביטוי ברור של אי צדק.

רחמים הם רגש – וזה אינו יכול להחליף את השכל. כמו בכל הפעמים שבהם פעולה לפי רגש מחטיאה את הפתרון הנכון, המסופק על ידי השכל, מי שאינו מעדיף את השכל כגורם הקובע בעניני צדק, עלול לגרום למוות. המקרה של מלחמה הוא כזה שבו מוטלים על הכף עניני חיים ומוות. בהקשר כזה, משמעותם של הרחמים היא אי צדק שמבצעיו עלולים לשלם עליו בחיים. במקרה של מלחמה יביאו רחמים על חייו של מי שראוי למיתה את מותו של מי שחף מפשע.

עקרון זה בא לידי ביטוי במיוחד בדור האחרון ברבים מהמקרים שבהם מופעלים בישראל הרחמים על חשבון הצדק. זה בולט במיוחד במלחמה נגד הטרור, שכן זה למד להפוך את רחמי ישראל לאמצעי איסטרטגי בשירותו ולהפעילו נגדה. דבר זה נעשה בעזרת אביריו המוצהרים של רגש הרחמים, הנוצרים ועושי דברם מן השמאל, המציגים את החמלה, הויתור והפשרה כאידיאלים נעלים. ערכים אלה קיימים במדיניותה של ישראל מאז קומה ולכן זו מבקשת מאז ומתמיד שלום בינה לבין אויביה, מה שהולך ומחליש אותה בהתמדה.

אם וכאשר תתנהג מדינת ישראל על פי ההגיון היסודי המתבטא במסורת היהודית, היא לא תנהג כלפי אויביה במידת הרחמים אלא תכריז עליהם מלחמה עד חורמה. ישראל הצודקת, אשר אויביה מציקים לה מיומה הראשון, לא תבקש במלחמתה דבר זולת נצחון מלא.

נתונים נוספים