מה שמייצג היחיד

 

מה שמייצג היחיד

זוכרים את סיפור הפילגש בגבעה? בסיפור זה מתואר פרק בחיי עם ישראל שגר בארץ ישראל בתקופה שעוד לפני המלוכה. בפרק זה מתרחש עוול קשה, ששיאו ברצח פילגשו של אדם על ידי פושעים כאשר הוא מתארח במקום זר לו. האיש מבקש את עזרת כל בני ישראל ואלה, מתוך כוונה לפגוע ולהעניש את האחראים לפשע יוצאים למלחמה על בני השבט שבשטחם נעשה הפשע.

המוסריות החברתית המקופלת בסיפור זה היא המחשת טבעה של חברה מוסרית אשר איננה מוכנה לסבול בתוכה מעשה נבלה כנגד יחיד – ואפילו הוא נחשב לנחות מבחינת מעמדו ופעולתו, כמו פילגש. בתקופה שבה אין לעם מלך (כי, כאמור, בימים ההם לא היה מלך בישראל) קמה חברה שלמה לנקום על מעשה שלילי מתוך הבנה שיש לבער את הרע מקרב העם אפילו אם הוא קרה לפילגש זרה, מתוך הכרה בכך שסיבה טובה ומספקת לצאת למלחמה היא הגנה על עיקרון שמעורב בכל חיי כל האנשים: זכויות היחיד של כל אדם.

הגישה הפרגמטיסטית הנהוגה בחשיבת בני זמננו היתה מוותרת על מלחמה מסוג זה בהנחה שאין לסכן בני אדם רבים בשל כבודו של אדם אחד. אך הרבים שמתו בגלל אותה מלחמה לא חשבו כך ומותם לא הפך מלחמה זו ללא ראויה, כי כל המעורבים בה לא נלחמו על יסוד הנחה שקיים מספר מסוים מינימלי של בני אדם שלמענו "כדאי" לסכן את חייהם, אלא שכדי להצדקי מלחמה למען הצדק די באדם יחיד כדי לבטא את העקרון.

נתונים נוספים