מושג היסוד כהסבר

 

מושג היסוד כהסבר

של תופעה נמצא יותר במושג היסוד שלה מאשר בפרטיה. מושג היסוד של התופעה הוא שמה של המהות המפעילה אותה. שם זה כולל – אם הוא מושג היסוד, כמובן – את כל הידע שאנו נזקקים לו. למשל: אם האריה טורף צבי די לנו במושג האריה כדי להבין את כל מה שכרוך בטריפה מצד יחסי הסיבה-תוצאה ויש לנו באריה את האינטרס, התכלית וכל מה שביניהם.

אם, תיאורטית, היינו מבקשים לברר את האירוע על יסוד מושגים המתייחסים לפרטים המעורבים ברמת איברים או ברמה הביולוגית, כימית וכיו"ב – לא רק שלא היינו מגיעים להבנת ההקשר המלא אלא שהיינו מטביעים את עצמנו בכמות עצומה של מידע פרטי והיה לנו קשה מאד לארגן אותו ולשלוט בו.

כך הוא עם מושג האל, אשר מחזיק בתוכו, בצורה שאדם יכול להבינה על ידי תפישה ישירה, שהאל כולל תכונות אנושיות במובן של רצון, תכנון, ותכלית – ואנו יכולים להבין את האל היהודי על יסוד תכניותיו שאיפותיו ותכליותיו כי אנו מתכוונים בחיינו לתכליות דומות ואף זהות, אם כי בקנה מידה אחר.

29.6.01

נתונים נוספים