מושג כישות שכלית

 

מושג כישות שכלית

A CONCEPT IS A MENTAL ENTITY"" היא אמירה שאין ראנד אומרת בדיונים שבמהדורה המורחבת של "אקדמה לתורת הכרה מציאותית". בתרגום חפשי לעברית, פירוש האמירה הוא: "מושג הוא ישות שכלית".

מה משמעות "ישות שכלית?" בודאי לא ישות סובייקטיבית. הכוונה בישות שמייצגת יחס בין תודעת האדם לעובדות. זהו סוג הישות שהוזכר במטפיסיקה המציאותית כאשר נאמר שם כי הישויות הן כל המהויות, הגופים, ההיבטים והיחסים שביניהם. מושג הוא ישות שהיא יחס; יחס תוך-שכלי במובן האובייקטיביסטי. "תוך-שכלי" אינו מתייחס לתוכן המוח או הגולגולת האנושית אלא לתוכן השכל, כלומר לתוכן היחסים שבין האדם לעובדות המציאות, אשר מגולם במושג "שכל".

אף כי הוא מופשט המתייחס למספר אינסופי של יחידות, המושג הוא, כשלעצמו, מהות מסויימת (כ"קונקרטי") במציאות. אמירתה של אין ראנד שמושג הוא בעל מעמד של מהות מסויימת (ישות שכלית) ניתנת להבנה טובה יותר אם נתפוש שמושג הוא תמיד יחס קבוע בין משיג לבין מהות מושגת במציאות. יחס זה הוא המהות וזה מחזיר אותנו למטפיסיקה של ראנד המציינת כי יחסים קבועים הם מהות.

למעשה, מדובר במהות מציאותית לא חמרית. זוהי, בעצם, המשמעות האובייקטיבית של מהות רוחנית, עד כמה שהיא מסוגלת להיתפש על ידי התודעה האנושית.

בדרך כלל מבוססת אי הכרתם של המתנגדים בקיומן המציאותי והממשי של מהויות לא חמריות על תפישה חמרנית, הרואה את המהויות במציאות כחמריות. דבר זה עומד בניגוד גמור וחריף לגישתה של אין ראנד אשר לא רק שמכירה ברוח האדם כבישות כזו אלא שהיא רואה אותה כישות המהווה את ההיבט הראשי והשליט של היצור האנושי.

רוח האדם היא ישות כזו – ומעבר למושג הכללי שהיא מייצגת, היא גם יכולה לבוא לידי ביטוי במצבי משנה, המבטאים אותה אצל יחידים או קבוצות אנושיות. מצב שכלי-נפשי כללי יכול לבטא עמדה רעיונית כלפי המציאות וככזה יכול להיות מהות שכלית כשלעצמו. פילוסופיה מסויימת, דת או תרבות ערכית מסויימת, אם הוגדרו במושג המציין אותם, יכולים להיחשב כמהות מסוג זה.

האובייקטיביזם הוא, במובן זה, ישות שכלית – וכך גם היהדות. הישות היהודית, למשל, כוללת את כל ההיבטים-אברים שיש לרעיונות היהודיים במציאות, במידה ובה הם בעלי עצמאות יחידאית; בהביננו את מושג היהדות כמושג מופשט המגדיר את מהות היחס האובייקטיבי של התפישה היהודית למציאות, ניתן להסיק, למשל, שערכי היהדות משתלבים עם אלה של האובייקטיביזם ולמצוא כי, כנראה, בשום חברה אנושית לא נעשתה תרומה לקידמה אם לא היה מדובר ביהודים במובן האובייקטיבי של הענין, שמשמעו פעולה של ערכים יהודיים במציאות, המופעלים על ידי העם היהודי באופן ישיר או על ידי בני אדם שלא באו מן העם היהודי, אך יהדותם מעשית וכנראה שהם, במונחים הלכתיים, מתאימים לגיור, כי פעולתם מבטאת היהדות, אף כי הם אינם מזהים זאת.

במובן זה, המחזיקים בפילוסופיה של אין ראנד – החל מאין ראנד עצמה – יכולים, ללא ספק, להיתפש על ידינו כשייכים לישות השכלית המוגדרת כ"יהדות". משמעות הדבר היא שבמאבק להנחלת ערכי היהדות במציאות האנושית, משחקת הפילוסופיה האובייקטיביסטית תפקיד בעל חשיבות גדולה.

כנראה שתפקידה של אין ראנד, בהקשר היהודי, הוא התחלת הענקת המסגרת הפילוסופית הראויה לתלכיד העצום של הרעיון היהודי במציאות – ובכך קידומו של מעמד היהדות לקידמת הבמה האינטלקטואלית, מה שיכול להיות בעתיד פתיחתו של עידן העלאת מושג היהדות בדרגה – הוצאתו מהתפישה הכללית שדרכה מתייחסים אליו עכשיו, כדת לא רציונלית – והצבתו על כן גבוה של התייחסות מדעית.

על סמך הידע שמצטבר בידינו היום נראה כי מושג היהדות ראוי ליותר ממה שהוא מקבל היום במסגרות ההתייחסות המקובלות. למעשה, במונחים של "ישות שכלית" ניתן לומר כי הישות השכלית שמהווה היהדות במודעות האנושות היום עתידה לעבור שידרוג משמעותי, דבר שיקנה לו השפעה גדולה יותר על האנושות בעתיד.

אוהד קמין

נתונים נוספים