נס אובייקטיבי

 

נס אובייקטיבי

מושג הנס מהווה את אחת מבעיות יסוד במחקר פילוסופי של מושגי היסוד הדתיים, כי לכאורה מדובר באירוע שחורג מחוקי הטבע. אך מבחינת הלשון העברית אין הדבר כך; הנס בלשון התורה איננו אלא סימן או אות, ואלה צריכים להישפט לגופם.

אך יש במציאות העובדתית אירועים מיוחדים, חד פעמיים וכאלה שלא ניתן לראות איך הם תואמים חוק קיים של הטבע או של המציאות, על אף שאין הם מוכיחים הפרה של חוק כזה, כמו למשל מה שמתרחש ביצירה האנושית בכלל וביצירה האמנותית בפרט.

בהקשר זה, האמנות הגדולה היא נס, ואחד מהפשעים הגדולים שבוצעו על ידי דתות השקר הוא לגרום לאמנים עצמם שלא להבחין בעובדה זו. משמעותו הנסית איננה, כאמור לעיל וכפי שרבים סוברים, אירוע לא טבעי או על-אנושי, אלא אירוע מיוחד ולא שגרתי אשר, מתוקף היותו כזה, מושך את תשומת לבו של הצופה בו אל מה שעומד מאחוריו.

במקרה של חיינו עלי אדמות יכול נס האמנות להסב את תשומת ליבנו ליכולת הגלומה באדם.

נתונים נוספים