צבת בצבת

 

צבת בצבת

על הקשר בין היהדות לפילוסופיה של אין ראנד

כיום אין המחזיקים במסורת היהודית חשים כי הם נזקקים לגורם כלשהו שקיים מחוץ לדת כדי להתקדם בעולם. הדבר נכון לגבי התייחסות להגות חוץ-יהודית כללית בתחומי המדע או האמנות בכלל - ובמיוחד בהתייחסות לתחום הפילוסופיה. אך שונה הדבר ביחס לפילוסופיה של אין ראנד, השונה מכל מה שנוצר עד היום בתחום הפילוסופיה. בכוח פילוסופיה זו מתאפשר לראות את החיובי שבערכי היהדות תוך כדי התמקדות בערכי יסוד הגלומים בה על יסוד תבוני, מה שעשוי להכשיר את הקרקע לקבלתה על ידי העולם.

אך הפילוסופיה של אין ראנד איננה מוכרת או מוערכת בעולם כבעלת חשיבות מיוחדת ועדיין רחוק היום בו תוערך כראוי לה גם על ידי התומכים ביהדות, שבדרך כלל אינם עוסקים בפילוסופיה כלל. מאידך, על רקע התייחסותה לדת בהקשר העולם המערבי ולפיכך דחייתה האתאיסטית את מושג האל הנוצרי-מיסטי, אין גם תלמידיה של הפילוסופית אין ראנד רואים ערך חיובי במסורת דתית או סוברים שיש משום תועלת כלשהי בדת בכלל וביהדות בפרט. אך היהדות והפילוסופיה של אין ראנד יכולות להרוויח הרבה משילוב כוחות ביניהן; באמצעות הפילוסופיה של אין ראנד עשוי מעמדה של היהדות לקבל תדמית מחודשת, המשוחררת ממיסטיקה ולהחזיק במעמד מחודש שיבטא את נצחון השכל בעולם הלא-מאמין. מאידך, בזכות תרומתה לקידום היהדות עשויה הפילוסופיה של אין ראנד לקבל מעמד בעל חשיבות גדולה כעולם הפילוסופיה.

שיטתה של ראנד מתמצה בגישה הגותית ייחודית, שביכולתה לזהות את הערכים האוניברסליים הגלומים ביהדות, את הקשר הפנימי הערכי בין הנחות היסוד של היהדות לגבי העולם לבין תורת המוסר היהודית היסודית. בכך יכולה פילוסופיה זו להציג את חשיבותם של ערכי היהדות כלפי העולם באור פילוסופי, מה שיקדם את הכרת העולם המדעי החיצוני בערך היהדות, החל מחלק העולם היהודי שאינו שומר את מצוות הדת וכלה בחלק העולם הלא-יהודי.

אך היהדות ופילוסופיה זו עדיין לא עלו על דרך המלך מבחינת מציאת המכנה המשותף להן. כיום נמצאות המסורת היהודית והפילוסופיה של אין ראנד עדיין במצב שבו אין העולם מכיר באף אחת מהן כבעלת חשיבות מיוחדת. למעשה, זקוקות שתי אלה זו לזו כדי לבצע פריצת דרך למודעות האנושות. היהדות זקוקה לשפה פילוסופית כלל-עולמית כדי לשאת את דברה קבל עולם ומלואו והפילוסופיה של אין ראנד זקוקה לגוף הידע היהודי כדי להמחיש את זיהוייה העקרוניים ולהדגיש את חשיבותם לקיום העולם.

כך, על ידי פעולה תרבותית משולבת של המסורת היהודית והפילוסופיה של אין ראנד יכולות שתיהן לנוע קדימה בתודעת האנושות, כשכל אחת מהן מקדמת את חברתה, על ידי מתן הערך החסר לה. במובן זה ישלימו המסורת הדתית והפילוסופיה זו את זו, כשני צדדים של מטבע תרבותית אחת, כשמטרת שתיהן, אף כי היא מוגדרת בדרכים שונות, זהה.

נתונים נוספים