דמות האל כגיבור יצרני

 

דמות האל כגיבור יצרני

אחת ההתאמות הטובות והחשובות שקיימות בין הפילוסופיה של אין ראנד והיהדות מתבטאת בהתאמה בין ההיבט האסתטי של עבודת אין ראנד, במיוחד כפי שזו מתבטאת ב"אטלס", לבין כתבי הקודש היהודיים וראשית לכל התנ"ך והתורה, שבהם מתבטאים הערכים המהותיים ביותר של היהדות.

הדוגמה המובהקת להתאמה זו היא הגיבור היצרני, שתיאורו מגיע לשיאו ב"אטלס" של אין ראנד. גיבור זה מתואר כבר ב"כמעיין המתגבר" כמי שמייצג את כוחות היצירה האנושיים אשר הביאו את האנושות לשיאי הישגים גדולים. כפי שהדבר מתבטא בנאומו של גיבורו, הוארד רוארק, בסיומו של "כמעיין המתגבר", נאבק הגיבור היוצר של האנושות נגד החברה האנושית אשר לעתים קרובות דוחה את תרומתו לה. נוןשא זה מגיע לשיאו ביצירתה של ראנד, "אטלס", שבו אין ראנד מציגה את היצרן כמי שלא רק שעל תרומתו זו הוא איננו זוכה לתמורה הראויה מבחינת ההכרה של חברתו, אלא שהוא אף מוצא את עצמו נאלץ להילחם נגד העוול שנגרם לו.

בתמצית, זהו סיפורו של בורא העולם בתורה: בורא העולם, אשר העניק לבני האדם את מתת העולם וכל אשר בו, אשר כוללים את עצם קיומם, את חייהם ואת אפשרויות האושר שיש להם, נבגד למעשה על ידי הגזע האנושי אשר איננו מכיר בתרומתו, סוטה לעבודת אלילים אשר מתנכרת לאחדותו בשלב הראשון, מבצעת סטיות מהדרך הישר בהמשך ובסופו של דבר אף מבצעת חטאים רבים נגד החיים והטוב.

להבנת אפשרות זו יש, בנוסף להשלכות אסתטיות ישירות, גם השלכות פוליטיות משמעותיות, שכן היא מאפשרת להבין איך נראית החילוניות היהודית – ובמיוחד האתאיזם – מנקודת מבטו של היהודי המאמין, אשר התורה מהווה אבן יסוד של רוחניותו בשל היותה היסוד האסתטי של חייו. מבחינה זו דומה הוא לתלמיד המציאותיות אשר קרא את ספרי אין ראנד. שניהם – כל אחד בעולמו הרוחני - חשים את העוול והבגידה שנעשים כלפי היצרן, הראוי להכרה בתרומתו – ובנוסף לכך את אי כפיות הטובה של בני האדם שמשיבים למי שנתן להם הרבה כל כך רעה תחת טובה.

 

נתונים נוספים