היחיד ותיקון עולם

 

היחיד ותיקון עולם

הערך החשוב ביותר שמחבר בין המסורת היהודית ליחידאיות הוא מה שמטילה מסורת זו על היחיד לעשות תוך הישענות על הגישה הרואה חשיבות בפעולתו של כל יחיד. במובן זה מעניקה תפישת היהדות ליחיד את ההנחיות/הצהרות הבאות:

א.שניתן לשנות את העולם.

ב.שהאדם יכול לעשות זאת.

ג.שכל אחד יכול להשתתף בכך.

ד.שהעולם בנוי כך שעל כל אחד מוטל לתת את חלקו וכך כל אחד משנה את העולם.

לפיכך מהווה היחיד חלק מתכניתו של האל בעולם, אך מאידך אין בכוחו של אדם אחד להפוך את התכנית הכללית על פיה ולשבש אותה אם לא יבצע את חלקו.

מבחינה זו מה שעלול להיראות לא הגיוני במשפט זה מתבהק באמיתותו אם וכאשר נזהה את רצון האלוהים וחוקיו עם המטפיסי. הרי בפילוסוםיה מקבלים אנו כמושכל יסודי שיש בכוח האדם לעשות רבות, אך אין לו אפשרות לשנות את החוק המטפיסי, שנמצא מעבר להישג ידו.

נתונים נוספים