היד הנעלמה

 

היד הנעלמה

"היד הנעלמה" הוא מושג השייך לתפיסה הכלכלית הליברלית שהתפתחה בצמוד למגמת השכל בפילוסופיה של המאה ה18 והיא מתייחסת לקרוי בפי חסידי הכלכלה החופשית בביטוי "כוחות השוק". במקרה או שלא במקרה יש התאמה מדוייקת בין משמעותו של מושג הגותי זה לבין מה שקיים ברעיון שהמסורת היהודית קוראת בשם "יד אלוהים".

בשני המקרים מדובר בהתייחסות לאותם הכוחות המשתייכים למהות המנהלת את המתחולל בעולם. מקרה זה איננו הפעם הראשונה או היחידה שבה מזוהה מה שקרוי בפי כל בשם "כוחות הטבע" כמו מה שנקרא בפי האדם המאמין "אלוהים". בשני המקרים מאמינים המחזיקים במושגים אלה בכך שמדובר במי שדואג לכך שהכלכלה על כל הופעותיה תנוהל בצורה מקיפה, מאורגנת – וצודקת וכל כך עד שמחמת תוקף התאמתה לאמת תהיה כל הפרעה לה בגדר פגיעה בצדק ובמוסר.

היסוד היהודי-מסורתי של כלכלת השוק החופשי הוא זה המקדים ביותר משלושת-אלפים שנה את המינוחים בני זמננו שמקורם בפילוסופיה הליברלית. פילוסופיה זו, שהתפתחה בעידן התבונה הפילוסופי של ימי אחר-התחיה שסיימו את ימי-הביניים, מייצג את התגבשות ההכרה בזכויות האדם ובחרויותיו, תוך התמקדות בהופעתן של חרויות אלה בעולמם של היחיד והחברה וביטויין במערכות הכלכלה החופשית.

 

נתונים נוספים