סולם הכיסופים

 

סולם הכיסופים

יציאה נגד הכסף היא יציאה נגד החיים והמציאות במובנה הנעלה, הדינמי: הכסף הוא המעביר מקודש לחול ולהיפך, ממחשבה לפעולה ולהיפך, מרעיונות ליישומים ולהיפך; הכסף הוא ה"מוריד" את דבר ד' לאדמה – והוא סולם יעקב שעליו יורדים ועולים המלאכים – או, במלים אחרות, הכסף הוא המאפשר לנו להגשים את חלומותינו וערכינו במציאות העובדתית.

נתונים נוספים